Delovanje skladno s standardi in nenehen krog izboljševanja nas usmerja v:
 • nič napak, nič zamud, odlične storitve za želeno zadovoljstvo in pričakovanja kupcev,
 • uspešno poslovanje in finančno stabilnost za vlaganje v razvoj podjetja ter zadovoljstvo lastnikov in zainteresiranih strank v okolju, v katerem delujemo,
 • stalno rast zaposlenih in njihovih kompetenc ter zagotovitev pogojev za njihovo zadovoljstvo,
 • sodelovanje z dobavitelji za doseganje optimalnih logističnih tokov v celi verigi ter skrb za uporabo najbolj okoljsko in ekonomsko optimalnih materialov,
 • ustrezen nivo opremljenosti za razvoj, proizvodnjo in preverjanje kakovosti, kar nam omogoča zgodnejše vključevanje v razvojne faze

Hkrati skrbimo tudi za ohranjanje okolja, saj stremimo k izdelkom, narejenim iz okolju prijaznih materialov, ki pri uporabi nimajo škodljivega vpliva na okolje in se jih da reciklirati. Že v letu 1995 smo se certificirali po zahtevah standarda ISO 9001, ki smo ga v letu 2003 nadgradili z avtomobilskim standardom ISO/TS 16949 ter leta 2004 z okoljskim standardom ISO 14001.

V podjetju Tomplast dajemo celoviti kakovosti velik pomen, kar smo zapisali tudi v svojo poslovno strategijo in politiko kakovosti. Za nas je kakovost izdelkov in storitev stalni način našega delovanja oz. delovanja vseh procesov v podjetju.

Zagotavljanje kakovosti

V podjetju Tomplast je kakovost izdelka primarnega pomena in jo načrtujemo že v fazi razvoja izdelka in procesa ter jo z uporabo orodij za izboljševanje kakovosti in dobro prakso nenehno nadgrajujemo. Pri tem upoštevamo tudi želje in zahteve naših kupcev ter upoštevamo predloge dobaviteljev.
Z nenehnimi notranjimi in zunanjimi presojami preventivno preverjamo delovanja sistema kakovosti, izvedemo ustrezne korekcije in ob zaznanih priložnostih stalno izboljšujemo naše procese. Preventivni nadzor proizvodnega procesa in njegovih podpornih procesov z uporabo statističnih metod ter učinkovito reševanje problemov s strukturirano metodo 8D in orodji (Ishikawa, 5Why, …), zagotavlja, da zmanjšujemo delež neustreznih izdelkov proti cilju nič napak.

Vedno bolj se usmerjamo k našim zaposlenim, saj se zavedamo, da so kompetentni in zadovoljni zaposleni ključni dejavnik na poti k odličnosti. V ta namen vlagamo naš napor v vedno bolj učinkovito komunikacijo ter veliko sredstev in časa izobraževanju in usposabljanju vseh zaposlenih tako s strokovnih področij kot tudi s področja kakovosti, varovanja okolja, medsebojnih odnosov, vodenja in ostalih področij.

Merjenje in testiranje

 

V lastnem laboratoriju imamo potrebno opremo, s katero zagotovimo:

  • dimenzijsko preverjanje izdelkov in materialov (3D merilniki, optični merilniki, merilne priprave…),
  • preverjanje lastnosti izdelkov (trgalni stroj, kabine za temperaturne teste in optične analize),
  • preverjanje fizikalnih in mehanskih lastnosti materialov (index tečenja, udarna žilavost itd.).


Na zahtevo kupca naredimo tudi teste materialov in izdelkov po njegovih standardih oz. normah v zunanjih akreditiranih laboratorijih.

V svojih procesih upoštevamo vse zahteve standarda ISO/TS 16949 in konstantno uporabljamo vseh pet stebrov kakovosti: