Razvoj izdelka

V fazi razvoja izdelka sodelujemo z vašim razvojnim oddelkom in vašo konstrukcijo izdelka preverimo glede na možnosti industrializacije. Svetujemo vam, kako vaš izdelek optimirati glede na izbrano tehnologijo izdelave, vrsto materiala, velikosti in ne nazadnje cene izdelka.

 

Razvoj procesa

 

Razvojna ekipa že pred naročilom serijskega orodja definira, kako se bo izdelek serijsko proizvajal. Poleg razvoja in konstrukcije prototipnega ter serijskega orodja za brizganje vam nudimo tudi razvoj kontrolnih, preizkusnih in montažnih naprav, ki spremljajo proces brizganja. Od naročila do začetka serijske proizvodnje za vas določimo projektnega vodjo, ki bo vodil projekt razvoja po najvišjem avtomobilskem standardu APQP.

Izdela se:

  • terminski plan z vsemi potrebnimi aktivnostmi in kontrolnimi mejniki,
  • diagram poteka procesa in PFMEA,
  • kontrolni plan,
  • tehnološka dokumentacija.

Opravijo se:

  • testiranja načrtovanih parametrov ter določitev končnih parametrov brizganja,
  • usposabljanja delavcev s strani odgovornih tehnologov,
  • interna potrditev procesa in potrditev s strani kupca.